SYMPOSIUM

© Max Pinckers

© Max Pinckers

The School of Speculative Documentary

SYMPOSIUM

2019

 

Hoe kunnen we het documentaire gebaar inhoudelijk, vormelijk en methodologisch herdenken? Hoe kunnen we ons laten inspireren door de paradox dat zodra je de realiteit documentair probeert te benaderen, deze meteen verdampt en muteert? Hoe wrikken we het documentaire los uit de opdeling in disciplines en ontwikkelen we strategieën wars van een geformatteerd marktdenken? Hoe nemen we onze verantwoordelijkheid voor mechanismen die bepalen wat er al dan niet kan of mag worden waargenomen, gezien, gehoord, gezegd, gedacht, gemaakt, gedaan? En hoe springen documentairemakers om met hun eigen (machts)positie en blinde vlekken?

The School of Speculative Documentary is een interdisciplinaire ontmoetingsruimte die het documentaire gebaar bevraagt. Aan het woord zijn makers, die het hebben over onzekerheid en giswerk, om in het reine te komen met de niet te dichten gaten in hun werk en de morsige werkelijkheid.

concept & realisatie: Thomas Bellinck, Michiel De Cleene, Max Pinckers, Esther Severi & An van Dienderen met Ho Rui An, Rebekka De Wit, Els Dietvorst, Helene Kazan, Rosine Mbakam, Eszter Salamon & Arkadi Zaides productie: Kaaitheater met de steun van: KASK/School of Arts van de HoGent