SELECTIEVE SOLIDARITEIT

"Het is geen kwestie van 'niet nodig hebben' of 'niet aankunnen', maar van 'niet willen'."

2020 / THOMAS BELLINCK

GEPUBLICEERD OP: KNACK.BE

"Na enkele jaren onderzoek naar Europees grensbeleid en mobiliteitsmanagement, ben ik al lang niet meer verbaasd over het politieke gebrek aan realiteitszin en daadkracht wanneer het gaat over mensen die de staat niet als burgers erkent (en die dus geen aanspraak kunnen maken op burgerrechten, maar alleen maar op niet-bindende 'universele mensenrechten'). Westerse landen als België lijden op dat vlak aan een historisch onvermogen, steevast toegedekt met de vlag van het humanitarisme..."

IF YOU CAN’T SAY IT,

YOU SING IT...

Gesprek naar aanleiding van de creatie van

Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate

2017 / THOMAS BELLINCK & ESTHER SEVERI

GEPUBLICEERD DOOR: KAAITHEATER

"Migratiebeleid komt dan neer op de vraag: hoe manage je veel bewegingen van veel lichamen in de ruimte en hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? De vraag is natuurlijk welke selectiemechanismen er schuilen achter al dat ge-manage, dat veel meer inhoudt dan louter ‘verkeer regelen’. De uitkomst ervan is sociale sortering: welke lichamen zijn gewenst en welke lichamen zijn ongewenst…"

"THAT'S MY LIFE-JACKET!" 

Speculatieve documentaire als contra-strategie tegen documentaire taxidermie

2019 / THOMAS BELLINCK & AN VAN. DIENDEREN

GEPUBLICEERD IN: CRITICAL ARTS

"... welke artistieke strategieën kunnen we inzetten om de focus te verleggen, weg van het humanitaristische grensspektakel, weg van ons systeembevestigende, kortzichtige meelijden. In onze verschillende praktijken willen (en moeten) we ons afvragen hoe we kritisch de machtsstructuren ter discussie kunnen stellen die inherent zijn aan het documentaire-maken. Hoe kunnen we omgaan met onze eigen onvermijdelijke blinde vlekken en machtsposities? ..."

BUILDING A MAUSOLEUM

TO THE PRESENT

Een reflectie over het creatieproces van

Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo

2016 / THOMAS BELLINCK

GEPUBLICEERD DOOR: PAVILLON BOSIO

"Eén van de vicepresidenten van de Europese Commissie gaf een speech in Bratislava waarin hij Domo gebruikte als uitgangspunt om het te hebben over het wel en wee van de EU. Eerlijk gezegd, was het grootste deel van zijn speech nogal langdradig De oplossingen die hij aanreikte, verschilden in niets van wat ons in deze verdomde puinhoop had gestort. De vicepresident bezocht trouwens nooit ons museum. Ik kan het weten, ik was daar. Om mijn ronde te doen en de planten water te geven..."

KENNIS DELEN EN SAMEN VERBEELDEN

Gesprek naar aanleiding van de creatie van

Simple as ABC #3: The Wild Hunt

2019 / THOMAS BELLINCK & ESTHER SEVERI

GEPUBLICEERD DOOR: KAAITHEATER

"Als het over beeldvorming gaat, kan je maar beter vragen aan de mensen van wie er doorgaans een beeld wordt gemaakt op welke manier zij dat beeld willen construeren... In deze voorstelling gebeurt dat letterlijk, via de vraag: ‘Als jij een beeld zou construeren over een bepaalde vorm van mensenjacht, welk beeld zou dat dan zijn?' ..."

WE WAREN AAN HET STERVEN

EN TOEN KREGEN WE EEN PRIJS

Speech uitgesproken tijdens de opening van het Vlaamse Theaterfestival 2009

2009 / THOMAS BELLINCK

GEPUBLICEERD IN: ART AND ACTIVISM IN THE AGE OF GLOBALIZATION

"Ik begrijp uw zin voor nuance - omdat ik hem deel. Maar in het gevecht is geen plaats voor nuance. In het gevecht is geen plaats voor onze pose van de weldenkende kunstenaar. Integendeel, onze zo gekoesterde kritische distantie zet bijna a priori een rem op ons vermogen om te ageren..."