© Alamy

© Alamy

Simple as ABC #6:
Remote Control

LECTURE-PERFORMANCE

2020 / ROBIN VZW & Donaufestival

AFGELAST WEGENS COVID-19

Eens de spoel vanzelf weeft en de citer op haar eigen snaren tokkelt, zal de architect geen leerjongen meer nodig hebben en de meester geen slaven. - Aristotoles, Politica

2.400 Jaar geleden zette de Oudgriekse filosoof Aristoteles de krijtlijnen uit van de theorie van de “natuurlijke slavernij”. Aristotoles geloofde dat sommige mensen voorbestemd zijn om te overheersen en anderen om overheerst te worden als “levende instrumenten” die opgejaagd mogen worden als wilde dieren als ze zich weigeren te schikken naar hun natuurlijke plaats in de orde der dingen. Alleen een proces van automatisering - zo speculeerde hij - zou hieraan een einde kunnen maken.
 

Remote Control is een ontmoeting tussen het artistieke onderzoek van Ahilan Ratnamohan en Thomas Bellinck. Op radicaal verschillende manieren gaan beide makers in werk in op vragen rond het privilegeren, precariseren en criminaliseren van verschillende vormen van internationale mobiliteit. De lecture-performance Remote Control is hun eerste stap richting een toekomstige samenwerking rond de automatisering en digitalisering van grenscontrole en handenarbeid.

van & met Thomas Bellinck & Ahilan Ratnamohan

mediakunstenaar: Frederick Rodrigues

coproductie: ​ROBIN vzw & Donaufestival

met de steun van: De Vlaamse Overheid & KASK / School of Arts van de HoGent